Политика за поверителност

Теззор ООД  е регистрирана съгласно Българското законодателство.

И-мейл за контакт във връзка с приложението на тази Политика e info@tezzor.com.

Тази политика описва начина, по който обработваме и пазим Лични данни, които стават достъпни за нас чрез различни източници – нашият уебсайт, различни форми на и-мейл или лична комуникация и др.

Тази политика е съобразена с изискванията на Eвропейския Регламент за Защита на Лични Данни GDPR. Тя има за цел да Ви запознае по-пълно с процедурите и политиката на Теззор ООД, както и да опише възможностите, които имате по отношение на събраната и използвана информация, свързана с вас.

Теззор ООД не събира и не ползва чувствителни лични данни, каквито са пол, възраст, етническа или религиозна принадлежност, и др. подобни.

Теззор ООД никога и по никакъв повод не продава и не предоставя на други лица, организации или фирми каквато и да е лична информация, с изключение на случаите в които това се изисква съгласно закон или съдебно решение.

 1. Какви лични данни събираме:

Информация, която ни предоставяте самите Вие:

* информация, необходима за изготвяне на фактура – имена и други, съгласно законовите изисквания в съответната област.

* информация, необходима за доставка на Вашата поръчка – име,  телефон за връзка и ако прецените Вие прецените – адрес.

* информация, която се събира автоматично – вашият IP адрес, друга обобщена не-идентифицираща Ви информация, която сайтът събира автоматично чрез използване на технологии ( напр. бисквитки) за събиране и измерване на подобна информация – напр. общ брой посещения.

 1. За какви цели събираме и съхраняваме лични данни – целите за които събираме  и съхраняваме данни са изцяло професионални и служебни:
 • –  За да поддържаме контакт с вас и да ви предоставяме различна информация за нашите продукти и текущи промоции.
 • –  За да осъществяваме нормалната си търговска дейност – да изпращаме  Вашите поръчки.
 1. Правни основания за събиране, съхраняване и обработка на лични данни – съгласно изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни Теззор ООД трябва да има правни основания за да събира, обработва и съхранява личните ви данни. Тези основания се различават в зависимост от целите за които се събират и обработват съответните данни:
 • В някой случаи ние изискваме вашето съгласие за да събираме, съхраняваме и обработваме ваша лична информация за изпращане на бюлетини, нюз-летъри, съобщения. В случай, че изберете да ни предоставите вашето съгласие, вие ще имате правото да го оттеглите във всеки един момент като заявите вашето желание или в съответния бюлетин, съобщение чрез кликване на бутон за отказ, който винаги ще присъства или като изпратите е-мейл на адреса за съобщения, свързани с лична информация, който се намира в контактната информация по-долу.
 • В други случаи вашата лична информация се обработва съгласно законови изисквания или във връзка с подписване на договор, на който вие сте страна. Вие няма да имате възможност да промените избора си, или в случай че изберете да го промените, това ще повлияе на нашата възможност да Ви предоставим продукта или услугата, която би била наше задължение съгласно съответния договор.
 • Има и случаи в които ще обработваме вашите данни на основание и следствие на търговски интерес на Теззор ООД – за да ви информира за услуги и продукти. Вие имате възможност да се откажете от получаването на подобна информация, като изпратите съобщение до е-мейл адреса, намиращ се в контактните данни по- долу.
 • Бисквитки:

– Системно необходими бисквиткиТова са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра. –

 • Бисквитки за функционалност– Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация

Можете да изберете да се откажете от събирането на лични данни чрез бисквитки  чрез Деактивиране на бисквитки от Вашия браузър. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Теззор ООД събира, обработва и предоставя информация на съответните Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Теззор ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – НАП, български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 1. Срок на съхранение на личните Ви данни: Теззор ще съхранява личните Ви данни до 15 г. или до предявено от Вас желание тези данни да бъдат изтрити.

 

 1. Вашите права:

* Право на информация: Вие имате право да поискате:

– информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

* Право на корекция:  В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате: да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

* Право на възражение: По всяко време имате право да: възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

* Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Теззор ООД се произнася по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

При допълнителни запитвания, моля, свържете се с нас на и-мейл info@tezzor.com.

Пазарувай по категория

Нови

Най-продавани