Общи условия за ползване

Общи условия

Внимателно се запознайте с Общите Условията за ползване на онлайн магазин TEZZOR.COM. С разглеждането и/или използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемате условията за ползване.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на онлайн магазин tezzor.com

Общи разпоредби

Фирма  “Теззор” OOД е собственик на Интернет страницата tezzor.com, представляващ онлайн магазин (“Сайта”);
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на TEZZOR.COM на компютър;
“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ТЪРГОВЕЦЪТ при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Предмет на Общите условия

Общи условия на договорите за покупка-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „TEZZOR” ООД от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез Интернет страницата на онлайн магазин TEZZOR.COM.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на TEZZOR.COM е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на ТЪРГОВЕЦА от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с адреси, участие в промоции, ваучери за намаление, история на поръчките и др.)

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Леки отклонения в цвета са възможни и заради осветителната техника по време на снимките. В секция „Медальони“ цената и грамажът се отнасят единствено за сребърния медальон/висулка като при наличие на сребърен синджир на снимката, той е единствено с цел по-добро представяне на стоката и не е част от продавания продукт. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Това не възпрепятства клиента да отвори и разгледа продукта.

Възстановяването на сумата за закупен и върнат продукт става по банков път в срок от 14 работни след приемане на пратката от страна на ТЪРГОВЕЦА, след като се увери в нейната цялост.

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всички цени в сайта са в Български лева.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-мейл извършено от оператор на TEZZOR.COM.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин – наложен платеж или банков превод.

Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 календарни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е увредена цялостта на опаковката им и е запазен търговският вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получен продуктът, според условията по чл.55 от ЗЗП.

Права и задължения на Търговеца

TEZZOR.COM има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на TEZZOR.COM, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. TEZZOR.COM  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез TEZZOR.COM .

TEZZOR.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите TEZZOR.COM във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за TEZZOR.COM.

TEZZOR.COM има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. TEZZOR.COM няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

TEZZOR.COM има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които  TEZZOR.COM ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.

TEZZOR.COM гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от TEZZOR.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името и адреса ни – „ТЕЗЗОР” ООД , гр. София, ул. “Проф. Георги Павлов” 38, ет.3
 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 3. Цената на стоките е изписана на страниците за представяне на съответния продукт.
 4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриките “Често задавани въпроси“ и “Плащане и доставка”.
 5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 6. Начините за Доставка са описани подробно в “Често задавани въпроси” и “Плащане и доставка”.
 7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от TEZZOR.COM, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то  TEZZOR.COM има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Политика за поверителност

Теззор ООД  е регистрирана съгласно Българското законодателство.

И-мейл за контакт във връзка с приложението на тази Политика e info@tezzor.com.

Тази политика описва начина, по който обработваме и пазим Лични данни, които стават достъпни за нас чрез различни източници – нашият уебсайт, различни форми на и-мейл или лична комуникация и др.

Тази политика е съобразена с изискванията на Eвропейския Регламент за Защита на Лични Данни GDPR. Тя има за цел да Ви запознае по-пълно с процедурите и политиката на Теззор ООД, както и да опише възможностите, които имате по отношение на събраната и използвана информация, свързана с вас.

Теззор ООД не събира и не ползва чувствителни лични данни, каквито са пол, възраст, етническа или религиозна принадлежност, и др. подобни. 

Теззор ООД никога и по никакъв повод не продава и не предоставя на други лица, организации или фирми каквато и да е лична информация, с изключение на случаите в които това се изисква съгласно закон или съдебно решение.

 1. Какви лични данни събираме:

Информация, която ни предоставяте самите Вие:

* информация, необходима за изготвяне на фактура – имена и други, съгласно законовите изисквания в съответната област.

* информация, необходима за доставка на Вашата поръчка – име, адрес и телефон за връзка

Информация, която се събира автоматично – вашият IP адрес, друга обобщена не-идентифицираща Ви информация, която сайтът събира автоматично чрез използване на технологии ( напр. бисквитки) за събиране и измерване на подобна информация – напр. общ брой посещения.

 1. За какви цели събираме и съхраняваме лични данни – целите за които събираме  и съхраняваме данни са изцяло професионални и служебни:
 • –  За да поддържаме контакт с вас и да ви предоставяме различна информация за нашите продукти и текущи промоции.
 • –  За да ви предоставяме информация, свързана с ползването на продуктите ни.
 • –  За да осъществяваме нормалната си търговска дейност – да изпращаме  и получаваме информация за поръчки.
 1. Правни основания за събиране, съхраняване и обработка на лични данни – съгласно изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни Теззор ООД трябва да има правни основания за да събира, обработва и съхранява личните ви данни. Тези основания се различават в зависимост от целите за които се събират и обработват съответните данни:
 • В някой случаи ние изискваме вашето съгласие за да събираме, съхраняваме и обработваме ваша лична информация за изпращане на бюлетини, нюз-летъри, съобщения. В случай, че изберете да ни предоставите вашето съгласие, вие ще имате правото да го оттеглите във всеки един момент като заявите вашето желание или в съответния бюлетин, съобщение чрез кликване на бутон за отказ, който винаги ще присъства или като изпратите е-мейл на адреса за съобщения, свързани с лична информация, който се намира в контактната информация по-долу. 
 • В други случаи вашата лична информация се обработва съгласно законови изисквания или във връзка с подписване на договор, на който вие сте страна. Вие няма да имате възможност да промените избора си, или в случай че изберете да го промените, това ще повлияе на нашата възможност да Ви предоставим продукта или услугата, която би била наше задължение съгласно съответния договор.
 • Има и случаи в които ще обработваме вашите данни на основание и следствие на търговски интерес на Теззор ООД – за да ви информира за услуги и продукти. Вие имате възможност да се откажете от получаването на подобна информация, като изпратите съобщение до е-мейл адреса, намиращ се в контактните данни по- долу.
 • Бисквитки:

– Системно необходими бисквитки: Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра. –

 • Бисквитки за функционалностТази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация

Можете да изберете да се откажете от събирането на лични данни чрез бисквитки  чрез Деактивиране на бисквитки от Вашия браузър. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

 • Теззор ООД събира, обработва и предоставя информация на съответните Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Теззор ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – НАП, български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 1. Срок на съхранение на личните Ви данни: Теззор ще съхранява личните Ви данни до 15 г. или до предявено от Вас желание тези данни да бъдат изтрити.

 

 1. Вашите права:

* Право на информация: Вие имате право да поискате:

– информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

* Право на корекция:  В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате: да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

* Право на възражение: По всяко време имате право да: възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

* Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Теззор ООД се произнася по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. 

При допълнителни запитвания, моля, свържете се с нас на и-мейл info@tezzor.com.