Общи условия

Внимателно се запознайте с Общите Условията за ползване на онлайн магазин TEZZOR.COM. С разглеждането и/или използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемате условията за ползване.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на онлайн магазин tezzor.com

Общи разпоредби

Фирма  “Теззор” OOД е собственик на Интернет страницата tezzor.com, представляващ онлайн магазин (“Сайта”);
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на TEZZOR.COM на компютър;
“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ТЪРГОВЕЦЪТ при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Предмет на Общите условия

Общи условия на договорите за покупка-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „TEZZOR” ООД от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез Интернет страницата на онлайн магазин TEZZOR.COM.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на TEZZOR.COM е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на ТЪРГОВЕЦА от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с адреси, участие в промоции, ваучери за намаление, история на поръчките и др.)

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Леки отклонения в цвета са възможни и заради осветителната техника по време на снимките. В секция „Медальони“ цената и грамажът се отнасят единствено за сребърния медальон/висулка като при наличие на сребърен синджир на снимката, той е единствено с цел по-добро представяне на стоката и не е част от продавания продукт. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Това не възпрепятства клиента да отвори и разгледа продукта.

Възстановяването на сумата за закупен и върнат продукт става по банков път в срок от 14 работни след приемане на пратката от страна на ТЪРГОВЕЦА, след като се увери в нейната цялост.

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всички цени в сайта са в Български лева.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-мейл извършено от оператор на TEZZOR.COM.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин – наложен платеж или банков превод.

Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 календарни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е увредена цялостта на опаковката им и е запазен търговският вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получен продуктът, според условията по чл.55 от ЗЗП.

Права и задължения на Търговеца

TEZZOR.COM има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на TEZZOR.COM, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. TEZZOR.COM  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез TEZZOR.COM .

TEZZOR.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите TEZZOR.COM във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за TEZZOR.COM.

TEZZOR.COM има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. TEZZOR.COM няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

TEZZOR.COM има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които  TEZZOR.COM ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.

TEZZOR.COM гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от TEZZOR.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. Името и адреса ни – „ТЕЗЗОР” ООД , гр. София, ул. “Георги Павлов” 38
  2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
  3. Цената на стоките е изписана на страниците за представяне на съответния продукт.
  4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриките “Често задавани въпроси“ и “Плащане и доставка”.
  5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  6. Начините за Доставка са описани подробно в “Често задавани въпроси” и “Плащане и доставка”.
  7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от TEZZOR.COM, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то  TEZZOR.COM има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.